Kurs kompetencji rodzicielskich

Kurs składa się z trzech modułów uczących rodzica lub opiekuna prawidłowego i społecznego podejścia do kwestii rodzicielskich. W pierwszym module pod tytułem RODZICIELSTWO, uczestnik poznaje teorie oraz style wychowania dzieci, typy postaw jakie może przybrać jako rodzic lub opiekun prowadząc proces wychowawczy i opiekuńczy. Ponadto pozna sposoby jak uczyć dziecko samodzielności oraz zagadnienia związane z wartościami społecznymi, moralnymi, osobistymi. Dodatkowo uczy się organizowania granic w wychowaniu oraz poznaje wagę konsekwentności w procesie wychowawczym. Dzięki drugiemu modułowi tytułem ROZWÓJ DZIECKA, uczestnik pozna etapy rozwoju każdego dziecka pod kątem somatycznym oraz psychologicznym. Rozwinie wiedzę na temat emocji, uczuć i odczuć dziecka (w tym komunikacji intrapersonalnej). Ponadto pozna biomedyczne podstawy rozwoju człowieka oraz poszerzy wiedzę w zakresie zaburzeń rozwojowych u dzieci. W trzecim module KOMUNIKACJA, uczestnika pozna sposoby i prawidłowe zasady komunikacji interpersonalnej z dziećmi oraz drugim rodzicem lub opiekunem dziecka. Ponadto pozna sposoby i techniki rozwiązywania konfliktów oraz metody towarzyszące tym procesom. Na zakończenie nauczy się podstawowych i fundamentalnych zasad wiedzy o rodzinie.

Kurs szczególnie pomocny dla osób w trakcie procesów sądowych (rodzinnych).

📣 Informacje o kursie

 • grupowy lub indywidualny,

 • stacjonarny (w placówce) lub internetowy,

 • zakończony egzaminem ustnym i pisemnym,

 • ocena procentowa.


📝 Opłaty za kurs zawierają

 • materiały do kursu (PDF),

 • zajęcia z instruktorem,

 • przeprowadzenie egzaminu,

 • wydanie dokumentów,

 • *opcjonalnie wysyłkę dokumentów drogą pocztową i/lub elektroniczną.

⏰ Czas kursu

Całkowity czas trwania kursu:

25 godzin lekcyjnych.

Czas z instruktorem:

10 godzin lekcyjnych.

Praca własna:

15 godzin lekcyjnych.


💰 Ceny kursu

 • kurs indywidualny: 2500 zł,

 • kurs grupowy: 1500 zł,

 • dodatkowa godzina z instruktorem: 150 zł,

 • wydanie duplikatu dokumentów: 150 zł,

 • ponowny egzamin: 300 zł,

Rejestracja telefoniczna

(+48) 733 379 538

Formularz rejestracyjny

wkrótce

Logowanie do platformy

Rejestracja mailowa

biuro@psychopedagog.org

Cechy szczególne naszych kursów społecznych

Możliwość uczestnictwa w formie online i stacjonarnie
Elastyczna forma i terminy dla osób indywidualnych lub zapisy na grupowe zajęcia.
Kursy są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.


Do każdego kursu wydawany jest certyfikat i suplement kursu (dokument szczegółowo informujący o nabytej wiedzy oraz kompetencjach).
Każdy wydany dokument jest zabezpieczony cyfrowo i można zweryfikować jego autentyczność
Kursy są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTP oraz w formie e-learningowej.