Usługi edukacyjne

Oferta kursów nie jest kompletna, wkrótce zostanie uzupełniona. Pracujemy w pocie czoła!

Kursy akredytacyjne

Kursy trwające od kilku miesięcy do kilku lat przeznaczone dla osób chcących nabyć akredytację do wykonywania wysokospecjalistycznych czynności zawodowych.

Kursy społeczne

Kursy trwające od kilku godzin do kilku tygodni, przeznaczone między innymi dla petentów sądów powszechnych oraz innych instytucji lub osób chcących nabyć określone kompetencje społeczne.

Kursy kompetencyjne

Kursy trwające kilka godzin, przeznaczone dla osób chcących poszerzać swoje kompetencje w poszczególnych obszarach, dziedzinach życia społecznego oraz zawodowego.

Szkolenia

Szkolenia branżowe przeznaczone dla firm, instytucji rządowych oraz pozarządowych.

Coaching i mentoring

Coaching i mentoring są stosowanymi w życiu oraz biznesie metodami wspomagającymi rozwój osobisty. Są one oparte na partnerskiej relacji, szczerości oraz zaufaniu. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest eksperckość mentora i możliwość udzielania rad, podczas gdy w procesie coachingu osoba prowadząca nie musi być ekspertem w danej dziedzinie, a jedynie osobą budującą motywację do działania oraz poszerzaniu funkcji poznawczych.

Cechy szczególne naszych kursów

Kursy są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.


Do każdego kursu wydawany jest certyfikat i suplement kursu (dokument szczegółowo informujący o nabytej wiedzy oraz kompetencjach).

Każdy wydany dokument jest zabezpieczony cyfrowo i można zweryfikować jego autentyczność.

Kursy są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTP oraz w formie e-learningowej.