Psychopedagogical Association

FacebookTwitterYouTubeInstagramTikTokLinkedInPinterest

Kontakt

Towarzystwo Psychopedagogiczne - siedziba główna

Address: 59-700 Bolesławiec, ul. Warszawska 1/3, Poland

KRS: 0000586474 | NIP: 6121856217 | REGON: 363015316


Telefon / WhatsApp: (+48) 733 379 538


9.00 - 17.00, od poniedziałku do piątku (CEST).


Pytania dotyczące studentów, członkostwa lub potencjalnego członkostwa: email membership@psychopedagog.org

Pytania do organizatorów szkoleń, interesariuszy zewnętrznych lub egzaminów akredacyjnych: email accreditation@psychopedagog.org

Pytania ogólne: email office@psychopedagog.org

Pytania dotyczące etyki lub skargi na naszego członka: email issues@psychopedagog.org