Towarzystwo Psychopedagogiczne

FacebookTwitterYouTubeInstagramTikTokLinkedInPinterest

Proces akredytacji i przyjęcia

Proces akredytacji członka specjalisty w punktach


Proces akredytacji członka zwyczajnego w punktach


Proces akredytacji awansu członka specjalisty w punktach


Proces nadania tytułu członka honorowego


Nadanie członka honorowego odbywa się za pośrednictwem wniesienia wniosku jednego z członków Towarzystwa o nadanie statusu członka honorowego. Komisja akredytacyjna zbiera się i rozważa podjęcie stosownej decyzji na podstawie szczegółowej analizy.