Towarzystwo Psychopedagogiczne

FacebookTwitterYouTubeInstagramTikTokLinkedInPinterest

Opłaty członkowskie

Opłaty członkowskie są zależne od rodzaju członkostwa, statusu oraz miejsca zatrudnienia. W poniższym pliku znajduje się komplementarna instrukcja w obowiązujących opłatach.

Rodzaje opłat

- opłata za wpisowe,

- opłata za proces akredytacji członka specjalisty,

- opłata roczna, członkowska (odnowienie, przedłużenie członkostwa),

- opłata za proces akredytacji podwyższenia, zmiany akredytacji zawodowej lub specjalizacji.


Jak liczyć?

Poniżej można zapoznać się z przykładowymi wyliczeniami opłat:

1. Osoba niebędąca studentem, chcą zostać członkiem zwyczajnym - 120 zł (opłata roczna, rozliczenie w każdym czerwcu). (RAZEM: 120 zł)

2. Osoba niebędąca studentem, chcąca zostać członkiem specjalistą jako doradca, posiadająca przynajmniej licencjat oraz kursy doskonalące z zakresu psychologii lub pochodnej oraz spełniająca pozostałe kryteria - 600 zł (wpisowe, opłata jednorazowa) + 300 zł (opłata roczna za przedłużenie członkostwa i akredytacji). (RAZEM 900 zł)

3. Osoba niebędąca studentem, chcąca zostać członkiem specjalistą jako doradca, nieposiadająca wykształcenia wyższego kierunkowego z zakresu psychologii lub podovchodnej nauki - 600 zł (wpisowe, opłata jednorazowa) + 300 zł (opłata roczna za przedłużenie członkostwa i akredytacji) + 1000 zł (opłata za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego). (RAZEM 1900 zł).

4. Osoba będąca studentem do 26 r.ż., chcąca zostać członkiem specjalistą jako doradca, nieposiadająca wykształcenia wyższego kierunkowego z zakresu psychologii lub pochodnej nauki - 300 zł (wpisowe, opłata jednorazowa) + 150 zł (opłata roczna za przedłużenie członkostwa i akredytacji) + 500 zł (opłata za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego). (RAZEM 950 zł).

5. Osoba będąca studentem, chcąca zostać członkiem specjalistą jako instruktor terapii, posiadająca wykształcenia wyższe kierunkowe z zakresu psychologii lub pochodnej nauki (w stopniu licencjata) - 300 zł (wpisowe, opłata jednorazowa) + 150 zł (opłata roczna za przedłużenie członkostwa i akredytacji) + 750 zł (opłata za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego). (RAZEM 1200 zł).