Towarzystwo Psychopedagogiczne

FacebookTwitterYouTubeInstagramTikTokLinkedInPinterest

Odpowiedzialność członków

Polityka

Członkowie naszej organizacji muszą zapoznać się z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym i postępować zgodnie z nim. Przestrzeganie Kodeksu Etycznego jest obowiązkiem każdego członka naszej organizacji. Członkowie powinni również wykazać się wiedzą na temat aktualnych przepisów, regulacji i standardów w ich dziedzinie, aby móc wykonywać swoją pracę skutecznie. Członkowie organizacji powinni również przestrzegać obowiązujących procedur i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały wyznaczone przez naszą organizację.

Zmiany w członkostwie

Członkowie muszą odnawiać swoje członkostwo do końca czerwca każdego roku, a także mają możliwość ubiegania się o urlop od członkostwa z powodów takich jak urlop rodzicielski, dłuższa podróż lub poważna choroba. Dodatkowo, członkowie mają możliwość ubiegania się o podwyższenie statusu członkowskiego po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Aby to zrobić, członkowie muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty i odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące ich członkostwa.


Odpowiedzialność zawodowa

Każdy członek specjalista odpowiada przed komisją akredytacyjną, zarządem głównym a jego praca podlega ocenie. Raz do roku, każdy specjalista jest poddany komplementarnej ewaluacji i musi złożyć odpowiednie dokumenty do otrzymania dalszej akredytacji zawodowej.