Towarzystwo Psychopedagogiczne

FacebookTwitterYouTubeInstagramTikTokLinkedInPinterest

Korzyści dla członków

Dla członków

To nasi członkowie sprawiają, że nasza organizacja jest pełna profesjonalistów wykonujących swoją pracę na najwyższym poziomie. Jako organizacja członkowska świadczymy usługi w postaci wsparcia, doradztwa, superwizji, kursów, materiałów terapeutycznych i edukacyjnych. Wspieramy również studentów w ich karierze i rozwoju, umożliwiając im zdobywanie doświadczenia, publikowanie tekstów i artykułów akademickich oraz popularnonaukowych.


Możliwości członkostwa


Specjalny certyfikat

Praktykujący członkowie Towarzystwa Psychopedagogicznego mogą używać naszych ekskluzywnych dyplomów imiennych jako dowodu na spełnienie wysokich standardów członkostwa.

*Mają zastosowanie kryteria kwalifikujące.


Portal członkowski

Możliwość zalogowania się do portalu członkowskiego (dla członków specjalistódw), gdzie można rozmawiać z innymi specjalistami. Wymieniać doświadczenia lub korzystać z wewnętrznej biblioteki organizacji.


Internetowa biblioteka

Dostęp do wspólnej internetowej biblioteki przeznaczonej dla psychoteraputów i edukatorów. Narzędzia, zadania, materiały.


Publikacje i badania

Członkowie mogą organizować badania naukowe oraz prowadzić publikacje w ramach naszego wydawnictwa Towarzystwa Psychopedagogicznego.