Kursy stacjonarne i online

Specjaliści Towarzystwa Psychopedagogicznego organizują kursy specjalistyczne i społeczne w formie stacjonarnej i online.📢 Rodzaje kursów:

 • społeczne - przeznaczone dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje społeczne, wymagane przez niektóre urzędy takie jak sądy, ośrodki adopcyjne, 
 • specjalistyczne - przeznaczone dla specjalistów lub osób chcących zostać specjalistami.


🌐 Formy odbywania kursów:

 • stacjonarnie w naszych placówkach,
 • online poprzez naszą platformę e-learningową,
 • w zakładach pracy po ustaleniu z osobami decyzyjnymi.👨🏻‍🏫 Cechy kursów społecznych:

 • Kursy są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.
 • Do każdego kursu wydawany jest certyfikat i suplement kursu (dokument szczegółowo informujący o nabytej wiedzy oraz kompetencjach).
 • Każdy wydany dokument jest zabezpieczony cyfrowo i można zweryfikować jego autentyczność przy pomocy strony 👓 https://doc.psychopedagog.org
 • Kursy kończą się egzaminem (za wyjątkiem kursu przedmałżeńskiego) końcowym prowadzonym przez specjalistę prowadzącego. Ocena punktowa i procentowa (widnieje na suplemencie). Egzaminy składają się z dwóch części ustnej otwartej i pisemnej zamkniętej (egzamin przy komputerze).
 • Kursy są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTP oraz w formie e-learningowej, uchwalonej na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Psychopedagogicznego.


👀 Gdzie pracujemy?

 • Poradnia PTP odział we Bolesławcu (ul. Warszawska 1/3, 59-700 Bolesławiec)
  🌐 Zobacz na mapie

 • Poradnia PTP oddział we Wrocławiu (ul. Teatralna 6/13, 50-529 Wrocław)
  🌐 Zobacz na mapie

 • Poradnia Rodzinna we Wrocławiu (ul. Kościuszki 53/2, 50-529 Wrocław)
  🌐 Zobacz na mapie

 • W formie online przy pomocy naszej platformy lub programów wybranych przez klienta.

 • W miejscach pracy naszych klientów lub w wyznaczonych salach.

⏩ WRÓĆ DO KATEGORII USŁUGI