Kurs Kompetencji Rodzicielskich

Kurs składa się z trzech modułów uczących rodzica lub opiekuna prawidłowego i społecznego podejścia do kwestii rodzicielskich. W pierwszym module pod tytułem RODZICIELSTWO, uczestnik poznaje teorie oraz style wychowania dzieci, typy postaw jakie może przybrać jako rodzic lub opiekun prowadząc proces wychowawczy i opiekuńczy. Ponadto pozna sposoby jak uczyć dziecko samodzielności oraz zagadnienia związane z wartościami społecznymi, moralnymi, osobistymi. Dodatkowo uczy się organizowania granic w wychowaniu oraz poznaje wagę konsekwentności w procesie wychowawczym. Dzięki drugiemu modułowi tytułem ROZWÓJ DZIECKA, uczestnik pozna etapy rozwoju każdego dziecka pod kątem somatycznym oraz psychologicznym. Rozwinie wiedzę na temat emocji, uczuć i odczuć dziecka (w tym komunikacji intrapersonalnej). Ponadto pozna biomedyczne podstawy rozwoju człowieka oraz poszerzy wiedzę w zakresie zaburzeń rozwojowych u dzieci. W trzecim module KOMUNIKACJA, uczestnika pozna sposoby i prawidłowe zasady komunikacji interpersonalnej z dziećmi oraz drugim rodzicem lub opiekunem dziecka. Ponadto pozna sposoby i techniki rozwiązywania konfliktów oraz metody towarzyszące tym procesom. Na zakończenie nauczy się podstawowych i fundamentalnych zasad wiedzy o rodzinie.


Kurs szczególnie pomocny dla osób w trakcie procesów sądowych (rodzinnych).


📣 Informacje o kursie


 • grupowy lub indywidualny,
 • stacjonarny (w placówce) lub internetowy,
 • zakończony egzaminem ustnym i pisemnym,
 • ocena procentowa.📝 Opłaty za kurs zawierają

 • materiały do kursu (PDF),
 • zajęcia z instruktorem,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • wydanie dokumentów,
 • *opcjonalnie wysyłkę dokumentów drogą pocztową i/lub elektroniczną.


⏰ Czas kursu


Całkowity czas trwania kursu:
25 godzin lekcyjnych.

Czas z instruktorem:
10 godzin lekcyjnych.

Praca własna:
15 godzin lekcyjnych.💰 Ceny kursu

 • kurs indywidualny: 2000 zł,
 • kurs grupowy: 1000 zł,
 • dodatkowa godzina z instruktorem: 150 zł,
 • wydanie duplikatu dokumentów: 150 zł,
 • ponowny egzamin: 300 zł,


🙋🏻‍♂️ Zapisz się na kurs


🎯 Po zapisaniu się na kurs otrzymacie Państwo dane do przelewu a następnie po uiszczonej opłacie, na Państwa adres e-mail zostanie przesłane zaproszenie do logowania na nasza platformę edukacyjną. Dostęp do platformy jest pozostaje nieograniczony.


lub 📞 zadzwoń i umów się telefonicznie pod numerem (+48) 733 379 538