Budujemy więzi!

Towarzystwo Psychopedagogiczne jest stowarzyszeniem ludzi zaangażowanych w sprawy lokalnych społeczności, uczestniczących w działaniach naukowych z dziedziny pedagogiki, psychologii, psychiatrii, dietetyki, wychowania obywatelskiego i szeroko rozumianego rozwoju człowieka.

USŁUGI ZDROWOTNE
psychoterapia, dietetyka,
psychodietetyka, psychiatria

USŁUGI SPOŁECZNE
projekty społeczne, wolontariat, edukacja społeczna

KURSY I SZKOLENIA
indywidualne, grupowe, internetowe, specjalistyczne

ROZWÓJ CZŁONKÓW PTP
zebrania, publikacje, szkolenia

Mente

Nieodpłatny miesięcznik o charakterze popularnonaukowym, redagowany przez członków Towarzystwa Psychopedagogicznego. Czasopismo wydawane regularnie 10 dnia każdego miesiąca. Zapraszamy do śledzenia, czytania i obserwowania każdego numeru!


Ciekawostki, artykuły, spostrzeżenia, porady i wiele innych!

Sekretariat Towarzystwa

59-700 Bolesławiec, ul. Warszawska 1/3

KRS: 0000586474 | NIP: 6121856217 | REGON: 363015316

Telefon kontaktowy: (+48) 733 379 538