Budujemy więzi!

Towarzystwo Psychopedagogiczne jest stowarzyszeniem ludzi zaangażowanych w sprawy lokalnych społeczności, uczestniczących w działaniach naukowych z dziedziny pedagogiki, psychologii, psychiatrii, wychowania obywatelskiego i szeroko rozumianego rozwoju człowieka.

Czasopismo MENTE

Nieodpłatny miesięcznik psychologiczno-filozoficzny o charakterze popularno-naukowym, redagowany przez członków Towarzystwa Psychopedagogicznego. Czasopismo wydawane regularnie 10 dnia każdego miesiąca.


Witryna czasopisma


Usługi zdrowotne i społeczne

Świadczymy usługi w naszych placówkach z zakresu opieki pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, psychiatrycznej, dietetycznej i prawnej.

Samorozwój naszych członków

Dla naszych członków przygotowujemy stale nowe opracowania, zebrania, materiały, słowniki pojęć i specjalną platformę do komunikacji. Stawiamy na ludzi!

Kursy i szkolenia

Wśród naszych działań znajduje się również szeroko pojęta edukacja i psychoedukacja. Organizujemy specjalistyczne kursy i szkolenia, online i stacjonarnie.

Wiadomości i aktualności PTP

Nie znaleziono wyników

Władze Towarzystwa

Dawid Karol Kołodziej

Dawid Karol Kołodziej

Prezes Zarządu

Wieloletni andragog, psychoterapeuta, trener, mediator. Szef Towarzystwa.

Justyna Marcinkowska

Justyna Marcinkowska

Dyrektor Nadzorczy

Wieloletni andragog, terapeuta. Nadzoruje prace placówek Towarzystwa.

Aleksandra Górczyńska - Kołodziej

Aleksandra Górczyńska - Kołodziej

Dyrektor Kreatywny

Pedagog, terapeuta, specjalista psychologii rozwoju dzieci i młodzieży. Ocenia i wdraża nowe projekty i pomysły w Towarzystwie.

Marcin Kołodziej

Marcin Kołodziej

Dyrektor Operacyjny

Inżynier, coach, matematyk, specjalista ds. zarządzania. Nadzoruje i doradza w kwestiach operacyjnych Towarzystwa.